fbpx
Pi3: DMZ PIZZA SMALL 20CM

Pi3: DMZ PIZZA SMALL 20CM

đ 139.00

B.P + MUSHROOMS , BACON, OLIVES , EGGS , ONIONS , PEPPERONI

NẤM , THỊT HEO HUN KHÓI, HẠT OLIU , TRỨNG , HÀNH , XÚC XÍCH CAY