fbpx
Pi10 : ROYAL PIZZA SMALL 20 CM

Pi10 : ROYAL PIZZA SMALL 20 CM

đ 149.00

B.P + BACON , HAM , OLIVES, MUSHROOM , GREEN PEPPER

pizza cơ bản + thịt heo hun khói , thịt nguội , hạt oliu , nấm , ớt xanh