fbpx
Pi10 : ROYAL PIZZA LARGE 27CM

Pi10 : ROYAL PIZZA LARGE 27CM

đ 179.00

B.P + BACON , HAM , OLIVES, MUSHROOM , GREEN PEPPER

pizza cơ bản + thịt heo hun khói , thịt nguội , hạt oliu , nấm , ớt xanh